Algemene voorwaarden

LAATST BIJGEWERKT: 05/07/2024

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Van Halen Mode. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Van Halen Mode. Van Halen Mode biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, treedt u toe tot onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gebruikt. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen gebruik maken van de door Van Halen Mode aangeboden diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of middelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. die ons voorziet van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE SHOP
Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent of dat u meerderjarig bent en ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarigen deze website te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) wanneer u de Dienst gebruikt.
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van onze Diensten en mogelijke kennisgeving aan de autoriteiten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw Inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om tegemoet te komen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, gebruik van of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of op enigerlei wijze te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet bedoeld om deze Voorwaarden te beperken of anderszins te beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en dient uitsluitend ter referentie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van wijzigingen op onze website.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - LEVERING

We verzenden momenteel naar alle locaties binnen Nederland. Verzendtarieven en geschatte levertijden zijn beschikbaar op onze Verzendbeleid pagina.

SECTIE 6 - LEVERING WEIGEREN
Indien een artikel naar een ophaalpunt wordt gebracht (nadat u niet thuis was) en u deze niet binnen het afgesproken tijdsbestek heeft opgehaald, wordt dit gezien als een bestelling weigeren.

SECTIE 7 - RETOURBELEID

Ons Retour- en Terugbetalingsbeleid beschrijft de voorwaarden waaronder u een artikel kunt retourneren of omruilen. Raadpleeg onze Retour- en Terugbetalingsbeleid pagina voor details

SECTIE 8 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).

Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden getoond zo nauwkeurig mogelijk zijn. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op uw computerscherm.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 9 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE.
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen van of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of leveringsadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, proberen wij u daarvan op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummer en de vervaldatum daarvan, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

SECTIE 10 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot deze hulpmiddelen bieden "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Uw gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden is op uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe aanbieders.
Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

SECTIE 11 - LINKS NAAR DERDE AANBIEDERS
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Website kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.

SECTIE 12 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Commentaar") bij ons indient als reactie op onze uitnodiging (bijvoorbeeld een recensie) of zonder uitnodiging, gaat u ermee akkoord dat wij alle Commentaar dat u bij ons indient te allen tijde onbeperkt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om Inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij of deze Gebruiksvoorwaarden, te controleren, te bewerken of te verwijderen.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van een commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde partij wordt geplaatst.

SECTIE 13 - PERSOONSGEGEVENS
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier voor ons privacybeleid.

SECTIE 14 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan informatie op onze Website of Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie op de Dienst of een gerelateerde website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele in de Dienst of op een gerelateerde website vermelde update- of vernieuwingsdatum dient te worden opgevat als een aanwijzing dat informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 15 - VERBODEN GEBRUIK
Naast alle andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden (a) de Site of de inhoud ervan te gebruiken voor onwettige doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot onwettige activiteiten; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) anderen lastigvallen, misbruiken, belasteren, belasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere soorten kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoren of kunnen verstoren; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.

SECTIE 16 - AFWIJZING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Dienst en/of Producten op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Van Halen Mode, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of omissies in de Inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 17 - SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord Van Halen Mode en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 18 - SCHEIDBAARHEID
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijft een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het onuitvoerbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, en heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige andere bepaling.

SECTIE 19 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven in alle opzichten na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen oordeel, niet voldoet of wij vermoeden dat u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en/of kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) dienovereenkomstig worden ontzegd.

SECTIE 20 - GEHELE OVEREENKOMST
Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of bedrijfsregels die door ons op deze Site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet ten nadele van de auteur worden uitgelegd.

SECTIE 21 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

Elk geschil, controverse, verschil of claim (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) voortvloeiend uit of in verband met deze Servicevoorwaarden, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de inbreuk of de beëindiging ervan, of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of in verband met deze Servicevoorwaarden, zal worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door arbitrage onder het bestuur van het Verenigd Koninkrijk dat van kracht is op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend. Op deze arbitrageclausule is het recht van het Verenigd Koninkrijk van toepassing. De plaats van arbitrage is het Verenigd Koninkrijk. Het aantal scheidsrechters bedraagt één. De arbitrage wordt gevoerd in de Engelse taal.

SECTIE 22 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN.
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van onze website of de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 23 - REVIEWS
Zichtbaarheid van beoordelingen
De zichtbare beoordelingen op onze website maken deel uit van ons controlebeleid. Dit betekent dat elke recensie die u leest door een expert op echtheid wordt gecontroleerd:

- Het matchen van een bestelling met de beoordeling. De persoon die de recensie plaatst, moet een bestelling hebben geplaatst op dit platform.

SECTIE 24 - CONTACTINFORMATIE

    Heb je een vraag? Wij staan ​​6 dagen per week voor u klaar en beantwoorden al uw vragen!
    Als u een product wilt retourneren of een vraag heeft, staan ​​wij voor u klaar!
    Naast het invullen van het contactformulier kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen, zie hieronder:

      Contact: